13/12/23

15/10/23

 Actuacions amb l'ajut de la @diputaciógirona 2023 :

Repàs del ferm i realització de trencades i cunetes a la pista forestal de Ripoll a Llaés per Coll Maranyic, per a garantir la circulació de vehicles d'extinció en cas d'emergència.Repàs d'esllavissada i millora pista forestal del Mas el Mir a la riera de Molins de Vilardell i Vallespirans al terme de Les LLossesRepàs del dipòsit antiicendis de Lloberes al terme de Les LLosses amb l'ajut de l'Ajuntament de Les Llosses


31/10/22

 Actuacions amb l'Ajut de la Diputació de Girona 2022

@DiputacioGirona

• arranjament de ferm dels camins FR053 i FR054 del Pla Prev Incendis Forestals : 915,00 euros • Manteniment i senyalització d'hidrants punts d’aigua: 1.361,25 euros • Combustible per vehicles de vigilància: 1.500,00 euros Gràcies !21/1/21

ACTUACIONS AMB AJUT DIPUTACIÓ DE GIRONA 2020

Durant l'any 2020 s'han efectuat les següents actuacions de millora i prevenció d'incendis a l'àrea d'influència de l'ADF Catllar Montgrony, amb l'ajut econòmic de la Diputació de Girona :

1.-Millora del camí del Limosell al Pla de Capdevila, al municipi de Les Llosses, per  a garantir l'accés dels camions de Bombers en cas de necessitat

2.- Condicionament captació per omplir camions de Bombers al dipòsit antiincendis de 125.000 litres situat al terme de Les Llosses 


3.- Subvenció per combustible per a les tasques de prevenció i vigilància dels vehicles propis de l'ADF